X
تبلیغات
جشنامه

دیزباد وطن ماست

بهار دیزباد شروع به خودنمایی کرد

«دیزباد وطن ماست»- بهار در دیزباد با ظهور گل بنفشه، لاله، سنبل و سبزیجات خوردنی زج (سریش) و ملر (تره وحشی) نمایان شد.

به گزارش دیزباد وطن ماست، در اغلب نقاط گل های لاله، چتری سرخ رنگ بر سر کوه ها می کشند، گل های بنفشه وحشی جویبار ها را عطر آگین می کنند، گل های سنبل در کنار آب روان رودخانه و در النگ زارها چادری سفید می گسترانند، سبزی های تازه زج و ملر طعم و مزه غذاها را تغیر داده و چاشنی های نوبرانه به همراه می آورند. 

 

این ها گیاهان با ارزشی هستند که فارغ از هر گونه کود و سم و دست کاری انسان، بهار دیزباد را رنگین، معطر، سبز و زیبا می کنند.

اما ما در قبال این میهمانی بزرگ طبیعت و سفره رنگین خداوندی چه کردیم؟

آیا آداب و رسوم این میهمانی بی تعارف را بجا آوردیم؟

آیا در حد نیاز از آن استفاده کردیم یا اینکه اسراف کردیم؟

آیا برای دیگران نیز چیزی باقی گذاشتیم ؟ 

و آیا...توصیه هایی برای استفاده بهینه از منابع طبیعی دیزباد در بهار


متاسفانه برداشت غلط و بی رویه و در نتیجه انقراض و نابودی دست آورد ما در قبال مهربانی طبیعت، طی سالیان گذشته بوده است و نه تنها به وظیفه خود درست عمل نکرده ایم بلکه از سر بی انصافی و زیاده خواهی و بی اطلاعی بلایی بر سر  طبیعت آورده ایم که اگر ادامه می یافت چیزی جز ویرانی و نابودی و پشیمانی برایمان به همراه نداشت.


دسته دسته گل های لاله وحشی را جمع کرده و به منزل نرسانیده پر پر و نابود کردیم، وانت وانت ملر و زج توسط روستائیان اطراف جمع آوری شد و ما بی تفاوت از کنار آنها عبور کرده و فقط نظاره گر بودیم و اینان وضعیت را به جائی رسانده اند که اگر بخواهی دسته ای ملر جمع کنی باید ساعت ها در کوه ها بگردی. 


خوشبختانه از سال گذشته با برنامه ریزی های صورت گرفته و با کمک یگان حفاظت دیزباد و با آموزش لازم با این خلاف کاران برخوردی جدی صورت گرفته و تا حدود 90 درصد میزان تخلفات کاهش یافته است با این حال خوبست گردشگران و دیزبادی ها در سال آینده با احساس مسئولیت همگانی به موارد زیر پایبند بوده و آنها را دقیقا اجرا نمایند:


 1. ازکندن حتی یک گل لاله وحشی خودداری شود. زیرا گل لاله بر روی کوه ها و بستر طبیعی خودش زیبائی و جلوه ای خاص دارد، از طرفی این گل خاصیت ماندگاری در گلدان را ندارد و در فاصله کوتاه، کوه تا خانه پژمرده و پر پر می شود. همچنین خوبست بدانیم با کندن هر عدد گل، ده عدد گل سال بعد را نیز نابود کرده ایم زیرا هر گل بیشتر از ده عدد بذر تولید می کند که بر روی زمین ریخته و سال بعد هر کدام یک بوته لاله سبزمی شود.
 2. زج (سریش) سبزی با ارزشی است و چنانچه در حد لازم و متعارف استفاده شود و از ریشه کنده نشود (ارتفاع گیاه در حد 10 تا15 سانتی متر) مشکلی ایجاد نمی کند اسراف و برداشت زیادی کار درستی نیست و باید به آن توجه شود. 
 3. ملر نوعی گیاه داروئی و سبزی خوراکی است که دارای ویتامین های آ، بی، سی، آهن و سلنیم می باشد و دارای خواص داروئی زیادی است اما مصرف بیش از حد آن سمی است، لذا در برداشت آن باید سعی گردد از ریشه خارج نشود و همچنین در حد مصرف تازه خوری و معقول جمع شود. برداشت بی رویه و همچنین برداشت برای فروش ممنوع بوده و از خروج آن جلوگیری می شود.
 4. گل سنبل در کنار رودخانه ها و النگ زارها زیبائی خارق العاده ای دارد و نباید حتی یک عدد از آنرا بکنیم.

بیماری های ناشی از نگهداری سگ در دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- یکى از مسائل بدیهى بین مسلمانان، نجاست سگ و نهى از نگهدارى آن در مواقع غیر ضرورى در خانه، و اجتناب کردن از ظرفى است که آن را لیسیده است.

چندی پیش به همت شورای اسلامی دیزباد و سازمان پسماند شهرداری نیشابور جمع آوری شدند. این عمل انعکاسی در میان دیزبادی های طرفدار محیط زیست و حیوانات داشت. بنابراین در این یادداشت قصد داریم مسائلی را پیرامون سگ هایی که از دیزباد جمع شدند ارائه دهیم. اینکه نگهداری سگ ها بدون ضابطه چه آسیب هایی به دیزبادی ها می زند، و اینکه ما پیش از اینکه بخواهیم از حقوق حیوانات دفاع کنیم باید ببینیم که چه ضربه هایی به انسان های پیرامون زده می شود.انواع بیماریها


بیماریهایى که ممکن است از سگ به انسان منتقل شوند از این قرارند:


1 - امراض جلدى 

جرب و کچلى، و سایر امراض جلدى و نیز انواع شپش و پشه در سگ فراوان است. سگ بدن خود را که مملو از میکرب است با دهان مى لیسد، و میکربهاى مختلف روى زبانش جمع مى شود. سپس زبان خود را به کاسه و کوزه و پرده و فرش مى زند؛ به بدن و دست ارباب خود زبان مى زند و به این وسیله میکروبها را منتقل مى نماید.


2 - هارى 

بیمارى هارى در سگ در روزهاى اولیه بسیار مخفى است؛ ولى کم کم ظاهر مى شود، و اگر جلوگیرى از میکرب نشود و به وسیله سگ وارد بدن انسان شود. پس از مدتى در حدود چهل روز، انسان را به فجیع ترین وضعى مى کشد.


3 - کرم کدوى سگ 
کیست هیداتیک از نوعى کرم کدو به وجود مى آید، بیمارى مخصوصى که ازاین کرم پیدا مى شود. اکینو کوک نامیده شده علامت این بیمارى در سگ سرگیجه و دوران است، روى هیمن اصل اروپائیان این مرض را tournis مى گویند به معنى دوران.


تنیاى سگ بیشتر به قصابها؛ چوپانها؛ و کسانى که سگ در منزلشان و درون زندگیشان زندگى مى کند حمله مى کند.


این کرم سه تا چهار میلیمتر طول دارد، و از سه تا چهار حلقه مرکب شده، جدار بیرونى آن مرکب از قلابهایى چند است، ابتدا وارد روده مى شود، بعدا ممکن است داخل کبد و ریه، پوست و کلیه و غیره گردد؛ این بیمارى تولید دردهاى سخت مى کند، و اگر به وسائل جراحى ریشه آنرا را از اعضاء نامبرده بیرون نکشند، به مرگ مى انجامد.


تنیاى اکینوکوک کوچکترین تنیاها است، هر وقت بحد رشد برسد. حلقه آن جدا شده با تخمهایى که در آنست (هر حلقه 400 تا 800 تخم دارد) بوسیله روده ها دفع مى شود.


4 - بیمارى دیگرى به نام echinococcosemu11itocutaire

میکرب این بیمارى به وسیله سگ در انسان به وجود مى آید، و تولید بحرانهاى سکته، سر گیجه، و صداع مى کند؛ این بیمارى در انسان 69 در صد به کبد حمله مى کند و 11 در صد به اعضاى سفلى و 8 در صد به پوست و عضلات، و خلاصه به کلیه، طحال و مغز سرایت مى نماید.


5 - سرایت سل 
یکى از دانشمندان بزرگ فرانسه بنام نوکارد ثابت کرده که مرض سل، از انسان به سگ و از سگ به انسان خیلى زیاد سرایت مى کند، و ضمنا نشان داده که سگهاى شهرى جوان، زیاد دچار سل میگردند، و بوسیله راههاى هوایى و جهاز هضم میکرب ببدن سگ داخل مى شود، زیرا سگ با سیل هاى کوخ یعنى میکرب سل را که همیشه در کثافات هست مى لیسد. اگر سگى در خانه یک نفر مسلول باشد براى تمام آن محله، بلکه تمام آن شهر خطرناک است.

درود بر بازدید کنندگان دیزباد وطن ماست

«دیزباد وطن ماست»- دیزباد وطن ماست در ابتدا یک اندیشه بود. اندیشه ای که می خواست کاری برای دیزباد انجام دهد اما نمی دانست چگونه؟

خوشبختانه آن کسانی که باید اندیشه را پیدا کردند و تا اینجا رسید که هر ماه هزاران نفر از دیزباد وطن ماست بازدید می کنند.

ابتدا این موفقیت را از الله قادر می دانم و او را سپاس می گویم و دوم تشکر می کنم از دوستانی که هر روز و یا هر دو روز یک بار دیزباد وطن ماست را بازدید می کنند.

ما نیز سعی می کنیم که محتوایی در شان شما تولید کنیم.


اهداف و چالش های توسعه دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- اهداف توسعه دیزباد با نگاه کلان به توسعه دیزباد می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:

 1. اهداف اقتصادی
 2. اهداف  اجتماعی
 3. اهداف سیاسی
 4. اهداف طبیعی.

 بطور کلی توسعه دیزباد، فرآیند توسعه دادن و مورد استفاده قرار دادن منابع طبیعی و انسانی، تکنولوژی، تسهیلات زیربنایی، نهادها و سازمانها، سیاستهای دولت و برنامه ها به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی در دیزباد جهت ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی دیزبادی ها برای ادامه زندگی و پایداری حیات است.


در گذشته بعضی مدیران و سیاست‌گذاران امر توسعه، صرفاً بر «توسعه کشاورزی و باغداری» متمرکز می‌شدند که امروز نتایج نشان داده است که توسعه روستایی صرفاً از این طریق محقق نمی‌شود.روستای دیزباد جامعه‌ای است که دارای ابعاد اجتماعی مختلف است و نیازمند توسعه همه‌جانبه است نه صرفاً توسعه کسب‌  و کار و نظامی به نام «کشاورزی و باغداری». هرچند باید گفت که از طریق توسعه کشاورزی و باغداری موفق نیز الزاماً توسعه دیزباد محقق نمی‌شود. چون اولاً فواید توسعه کشاورزی عاید همه روستاییان نمی‌شود (بیشتر عاید واسطه ها می‌شود)، ثانیاً افزایش بهره‌وری کشاورزی باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی می‌شود (حداقل در درازمدت) و این خود باعث کاهش اشتغال روستاییان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بیشتر به سمت شهرها می‌شود.


اما بدون شک مناطق روستایی برای توسعه با مشکلات و چالشهایی روبرو هستند که شناخت آنها باعث می شود مسئولین استراتژی مناسب جهت توسعه را برای روستاها انتخاب کنند.

چالشهای مناطق روستایی عبارتند از:

 1. عدم دسترسی به سرمایه وامکانات
 2. مشکل درعرضه کالاها وخدمات
 3. تاکید بر یک صنعت یا کسب وکار خاص
 4. تمایل شدید به مهاجرت
 5. گسترش روزافزون تغییرکاربری اراضی زراعی
 6. امکان ریسک کمتر در روستاها
 7. کمبود سازمانهای حمایت کننده

کمک های علی میرشاهی (ابوطالب) به مدرسه دیزباد +عکس

«دیزباد وطن ماست»- صبح روز جمعه هشتم اسفند ماه، علی میرشاهی فرزند ابوطالب در جمع دانش آموزان مدرسه شقایق های دیزباد حضور یافت. 

به گزارش دیزباد وطن ماست، وی در این مراسم کت و کلاه های زیبا و با ارزشی را که از کشور هلند همراه خود آورده بودند به آنها تقدیم کرد.

وی همچنین کت و کلاه هایی را برای پرسنل یگان حفاظت دیزباد تهیه کرده بود که در همان مراسم به آنها نیز اهدا شد.

گفتنی است وی در تابستان سال جاری نیز به وطنش دیزباد آمده و مبلغ چند صد یورو، جهت اجرای پروژه برج ناصر خسرو به شورای اسلامی دیزباد کمک کرده است.

شورای اسلامی و دهیاری دیزباد، طی پیامی از این عمل سخاوت مندانه و بزرگمنشی وی تشکر کرده و برای وی و خانواده اش آرزوی سلامتی و بهروزی دارد.


 
ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 178 >>