دیزباد وطن ماست

اجرای ضوابط گردشگری در دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- اجرای ضوابط گردشگری در دیزباد، نیز با کمک اداره گردشگری و میراث فرهنگی به‌منظور حفظ بافت سنتی روستا در حال اجراست.

به گزارش دیزباد وطن ماست،  این اداره نیز در کنار اداره بنیاد مسکن و شورای دیزباد مجموعاً در تلاش‌اند تا دیزباد به روستای با بافت باارزش تبدیل شود.


اجرای طرح هادی با نگرش گردشگری در دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- اجرای ضوابط طرح هادی در ساخت‌وسازها با کمک بنیاد مسکن انجام شد.

به گزارش دیزباد وطن ماست، بازنگری طرح هادی با نگرش گردشگری در شرف انجام است.

طی چند وقت گذشته  پیگیری‌های فراوانی انجام‌شده تا دیزباد در ردیف روستاهای با بافت باارزش کشور قرار گیرد.

این پیشنهاد از استان به تهران منعکس‌شده و هم‌اکنون در دست بررسی است.

  چنانچه مورد تائید تهران قرار بگیرد تغییری شگرف در دیزباد اتفاق خواهد افتاد.

همچنین پیگیری هائی از محل ماده 180 برای سنگ‌فرش کوچه‌ها در حال انجام هست.


حفظ اراضی منابع طبیعی دیزباد نیشابور

«دیزباد وطن ماست»-  حفظ اراضی منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست جزء مهم‌ترین دغدغه‌های شورا و دهیاری دیزباد است.

به گزارش دیزباد وطن ماست، شورای اسلامی با کمک اداره منابع طبیعی سعی در حراست از این منابع غنی کرد.

عدم فروش کوه‌ها و جلوگیری از تجاوز گله‌های بیگانه، جلوگیری از بوته کنی و قطع اشجار و همچنین جلوگیری از برداشت بی‌رویه و انقراض گیاهان داروئی ازجمله این برنامه‌ها بوده است.

نتیجه و بازده این کارها کاملاً مشهود است و در کنار مرزهای دیزباد، سرسبزی اراضی دیزباد با اراضی روستاهای اطراف کاملاً متمایز است و تکثیر گیاهان داروئی نیز افزایش‌یافته است.


حفظ حریم رودخانه‌ها در دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- حفظ بستر مناسب رودخانه‌ها با کمک اداره امور آب شهرستان، انجام‌شد.

به گزارش دیزباد وطن ماست، در این مورد حتی‌الامکان سعی شده دیوار گذاری کنار رودخانه‌ها به نحوی نظارت  شود که حداقل یک تراکتور با تریلی بتواند از داخل رودخانه به‌راحتی عبور کند.

حفظ حریم راه‌های اصلی و فرعی در دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- نظارت برساخت و سازهای کنار راه‌های اصلی و فرعی با همکاری اداره راه و شهرسازی یکی از مسائلی بوده که بسیار موردتوجه قرارگرفته است.

به گزارش دیزباد وطن ماست، در این مورد بسیار جدی عمل شده است، حتی در این مورد چندین دیوار که در حریم قرارگرفته تخریب‌شده است.

همچنین بر اساس مصوبه شورا مقررشده است در کنار راه‌های فرعی دیوار گذاری‌ها به نحوی انجام گیرد که هر باغ کنار جاده، دارای پارکینگی باشد که هم صاحب باغ بتواند خودرو خود را پارک نماید وهم دو ماشین عبوری بتوانند از کنار یکدیگر بگذرند، این طرح نیز اجرا وبر آن نظارت‌شده است.


<< 1 2 3 4 5 ... 9 >>