X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دیزباد وطن ماست

سردبیر دیزباد وطن ماست کیست؟

«دیزباد وطن ماست»- سردبیر دیزباد وطن ماست کیست؟

او خادم مردم دیزباد است.

نقد جدی به نامگذاری جدید نام کوچه باغ های دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- شورای اسلامی دیزباد با همکاری شورای مشورتی به تیم نامگذاری مسئولیت نامگذاری مکان های مختلف در دیزباد را دادند و این تیم با افراد با درایت و صرف وقت بالاخره موفق شد تا نام کوچه پس کوچه های نیشابور و مشهد را بر روی کوچه های دیزباد بگذارد!

با همدیگر آئین نامه نامگذاری را می خوانیم:


‌آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی
‌شماره .3105‌دش 1375.9.17
‌شهرهای جمهوری اسلامی ایران در ظاهر و باطن باید نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد.
‌یکی از مصادیق مهم این امر، اسامی خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی در شهرهاست و این اسامی در حکم شناسنامه شهرها و بیانگر ارزشهای‌اعتقادی، تاریخی، فرهنگی و ملی جامعه است.
ماده اول ـ ضوابط و معیارهای نامگذاری
1ـ نام شخصیتهای مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در درجه اول و نام‌شخصیتهای فرهنگی، ادبی، علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران در مرتبه بعد برگزیده‌ شود.
2ـ در نامگذاری تناسب اسم و مسمی رعایت شود.
3ـ اسامی باید رسا، کوتاه، سلیس و روان باشد.
4ـ از اسامی مناسبی که باعث ایجاد روحیه افتخار ملی و حماسی، و انبساط خاطر و تلطیف اخلاقی و عاطفی مردم و بیانگر غنای فرهنگ و تمدن‌اسلامی و ایرانی باشد استفاده شود.
5ـ به منظور حفظ و تحکیم یکپارچگی سیاسی و فرهنگی کشور و حفظ هویت ملی، نام‌ها باید فقط به زبان فارسی باشند.
6ـ در نقاط مختلف کشور ضمن توجه به ویژگیهای منطقه‌ای از اسامی شهرهای دیگر هم استفاده شود.
7ـ به منظور ایجاد پیوندهای سیاسی و فرهنگی با کشورهای دیگر می‌توان در نامگذاری اماکن با پیشنهاد وزارت امورخارجه و تایید شورای فرهنگ‌عمومی کشور از نام شخصیتهای سیاسی و مردمی خارجی یااسامی اماکن خارجی استفاده کرد. در این زمینه اولویت با کشورهای اسلامی است.
8ـ در نامگذاری علاوه بر توجه به شخصیت‌های ملی و قهرمانان، به شخصیت‌های محلی هر منطقه نیز توجه شود.
9ـ از نام اشخاص خیری که تاسیسات مهم عام المنفعه (‌اعم از دینی، آموزشی، علمی، فرهنگی، هنری وتربیتی) احداث کرده‌اند می‌توان برای‌نامگذاری اماکن یاد شده استفاده کرد.
10ـ فروشگاهها، شرکتها و مراکز کار و پیشه باید از گذاشتن اسامی خارجی جدا” خودداری کنند. نام‌ها باید فقط به زبان فارسی باشد. مگر در مواردی که‌به تشخیص شورای فرهنگ عمومی این اسامی به منظور ایجاد پیوندهای فرهنگی، علمی و سیاسی انتخاب شده باشند. شیوه نامه آن را شورای فرهنگ‌عمومی تهیه و ابلاغ خواهد کرد.
ماده دوم ـ موارد مشمول نامگذاری
1ـ آئین نامه نامگذاری شامل این موارد می‌شود: شهرها، شهرکها، بندرها، رودها، جزیره‌ها، بزرگراهها، خیابانها، بازارها و کوچه‌ها، مدارس و مهد کودک‌ها، موسسات تحقیقاتی و مجامع علمی و‌فرهنگی، تالارهای عمومی، بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی، سینماها و مراکز تفریحی و باغها و بوستانها، میدان‌ها و پایانه‌ها، فرودگاهها و‌ایستگاههای راه آهن و پالایشگاهها، کارخانه‌ها، بانک‌ها و مراکز ورزشی و باشگاهها، فروشگاهها، شرکت‌ها و مراکز کار و پیشه….
2ـ این آیین نامه در باره اماکن جدیدالاحداث است ولی در مورد تغییر اسامی نامناسب موجود لازم است بر طبق شیوه نامه‌ای که شورای فرهنگ‌عمومی بر اساس این آیین نامه تنظیم و ابلاغ می‌کند عمل شود.
ماده سوم ـ مرجع نظارت
1ـ نظارت بر حسن اجرای ضوابط و معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر نامگذاری اماکن به عهده شورای فرهنگ عمومی است.
2ـ این شوراهمه ساله گزارش بررسی و نظارت و عملکرد خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌دهد.
ماده چهارمـ این آیین نامه رد 4 ماده و 14 بند در جلسه مورخ 75.9.6 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و آیین نامه‌های قبلی لغو می‌شود.
  • به نظر می رسد که تیم اساسا این آئین نامه را با دقت نخوانده و کاملا سلیقه ای عمل کرده است: «شهرهای جمهوری اسلامی ایران در ظاهر و باطن باید نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد.» آیا در این نامگذاری چیزی از تاریخ؟ جغرافیای تمدن؟ و فرهنگ اسلامی و ایرانی می بینید؟
  • دوباره به آئین نامه بر می گردیم: «اسم باید بیانگر ارزشهای‌اعتقادی، تاریخی، فرهنگی و ملی جامعه» آیا در این اسامی ارزش های اعتقادی؟ تاریخی؟ فرهنگی؟ و ملی؟ دیزباد دیده می شود؟
  • اما من فکر می کنم که تیم ما وقتی به این بند رسیده است اسامی را دقیقا از روی آن کپی کرده است: « اسامی راجع به اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران در مرتبه بعد برگزیده‌ شود»! در حالیکه منظور این بند این نیست که شما اسامی اندیشه و فرهنگ و گل ها را دقیقا کپی کنید!
  • به آئین نامه بر می گردیم: «در نامگذاری علاوه بر توجه به شخصیت‌های ملی و قهرمانان، به شخصیت‌های محلی هر منطقه نیز توجه شود.» من در این اسامی هیچ نامی مربوط به شخصیت های محلی ندیدم!
  • تنها بخشی که دیده شد در آئین نامه آن هم در مورد یک جاده استفاده شود این بخش از آئین نامه بود: « از نام اشخاص خیری که تاسیسات مهم عام المنفعه (‌اعم از دینی، آموزشی، علمی، فرهنگی، هنری وتربیتی) احداث کرده‌اند می‌توان برای‌نامگذاری اماکن یاد شده استفاده کرد.» آن هم احتمالا به این دلیل بوده که پیشتر نام جاده آروین بر روی آن جاده قرار داده شده است.
  • و اما این بخش از آئین نامه را هیچ کس نخوانده است: «این آیین نامه در باره اماکن جدیدالاحداث است ولی در مورد تغییر اسامی نامناسب موجود لازم است بر طبق شیوه نامه‌ای که شورای فرهنگ‌عمومی بر اساس این آیین نامه تنظیم و ابلاغ می‌کند عمل شود.» این یعنی مکان هایی که از قبل نام دارند از همان نام قدیمی شان استفاده شود و در مورد مکان هایی که نام های غیر فارسی دارند از آئین نامه استفاده شود و در مورد مکان هایی که اسامی نا مناسب دارند لازم است بر اساس شیوه نامه ای که شورای فرهنگ عمومی بر اساس این آئین نامه تنظیم و ابلاغ کرده عمل شود. 

امیدواریم که با توجه به مسائل مطرح شده و نظراتی که از جانب دیزبادی ها در روزهای آتی مطرح می شود اسامی بازنگری شود. این نامگذاری من را به یاد یک مکتب فکری غربی انداخت که تیم نامگذاری بر اساس آن فکر کرده اند. فوردیسم!

فورد می گفت: سیاه سیاه سیاه. یعنی همه چیز را مثل هم می کرد. شما نام ها را نگاه کنید. دقیقا مشابه آنها در شهرها وجود دارد و دقیقا فورد را زنده کرده است.

اما ما در اندیشه اسلامی و ایرانی مان فراتر از نگاه این غربی ها نگاه می کنیم. نام شهدا باید برجسته شود و همچنین نام هایی که در تاریخ دیزباد سهم دارند باید برجسته شود. اسامی قدیمی دیزباد اسامی بدی نیست و هیچ زشتی در آن وجود ندارد. بگذاریم فرهنگ دیزباد با برجسته کردن این اسامی برای همه مردم و گردشگران نشان داده شود.

آئین نامه نامگذاری، آئین نامه بدی نیست و به نظر نمی رسد که برقراری توازن بین اسامی در دیزباد مشکلی ایجاد کند. نامگذاری های فعلی بیشتر جنبه شعارگونه دارد. این شعارها معمولا نهایتا عکس می شود. یعنی می بینید در کوچه فرهنگ شاهد بی فرهنگی و در میدان وحدت شاهد نفاق خواهیم بود. اما بگذارید دیزباد با همان اسامی قدیمش زنده بماند. در این مسیر همه مردم دیزباد در کنار شما هستند.

دیزبادی ها از چند خانواده بزرگ تشکیل شده اند. اینکه بزرگ خاندان آنها نامی در کوچه های دیزباد داشته باشد، باعث می شود که دیزباد برای دیزبادی ها جاذبه اش را حفظ کند. اما اینطور که این نامگذاری ها انجام شده اند، ریشه هایمان را به باد فراموشی می سپاریم. تازه این در حالی است که نخواهیم به آئین نامه دقت کنیم، که نباید نام های قدیمی را در صورتی که زشت یا به زبان دیگری نیستند، عوض کرد!


دانلود ترانه ای از شاعر دیزبادی؛ مسعود میرشاهی

«دیزباد وطن ماست»- آهنگ بسیاز زیبای نرو (ترانه : مسعود میرشاهی – آهنگ و تنظیم : امیر روهام ابراهیمی – میکس و مستر : مسعود مفیدی) را به همه دیزبادی های عزیز تقدیم می کنیم.دانلود ترانه نرو با کیفیت 128

برزگترین گالری مشارکتی عکس دیزباد راه اندازی شد

«دیزباد وطن ماست»- با اینکه دیزبادی ها امروز بیشتر از هر زمانی در تاریخ، از طریق شبکه های اینترنتی به همدیگر مرتبط شده اند، اما جای یک سایت مرجع برای عکس دیزباد خالی بود.

چراکه مدتی است کریم میرشاهی که مرد شماره 1 عکس دیزباد به حساب می آید، حضور خود را در اینترنت کم رنگ کرده است و از طرف دیگر با ورود تکنولوژی وب دو و شبکه های اجتماعی از قبیل فیسبوک و توییتر به نظر می رسید که سایت عکس دیزباد بایستی دارای ویژگی های متعامل تری نسبت به حالت فوتو بلاگ دیزباد کهن کریم باشد.

این وظیفه در چند ماه گذشته توسط فرشید میرشاهی اجرا شد.فرشید میرشاهی که سخاوتمندانه دامنه www.dizbad.info را به «دیزباد وطن ماست» اهدا کرده بود با راه اندازی گالری عکس دیزباد، گامی مهم در راه ایجاد آرشیوی آزاد برای عکس دیزباد که همگان بتوانند در آن مشارکت کنند، برداشت.

این سایت که اکنون در موتورهای جستجو نیز به خوبی شناسایی شده است، جزو سایت های پر طرفدار دیزبادی به حساب می آید.

گفتنی است که هر دیزبادی می تواند به راحتی با عضویت در این سایت، عکس های مورد نظرش را با نام خودش در این سایت منتشر کند.

 نحوه استفاده از این گالری را از فرشید میرشاهی نقل می کنیم:


١. بعد از رفتنه به سایت dizbad.net روی register در بالای صفحه , سمت راست کلیک کنین. 

٢. اطلاعات خواسته شده رو پر کنین ,,,, در قسمته آخره این فرم شمارهای توی عکس رو بنویسید و بعد شمارهای دیگر وارد کنید ...

٣. به محض اینکه کلید رجیستر رو بزنین ,,, یک ایمیل به آدرسی که دادید فرستاده میشود ....

٤. به ایمیل خود رفته و روی لینکی که میبینید کلیک کنید,,,,, از شما خواسته خواهد شد که یک رمز عبور برای خود انتخاب کنید...

٥. بعد از این مرحله ,,, شما آماده برای آپلود کردن عکسهاتون هستید ...یعنی کار ثبت نام کامل شده ,,, برای همیشه,,,,,الحمدلله ..... آخیش .....


٦. برای ورود به سایت ... روی log in کلیک کرده و نام و رمز عبور خود رو وارد کنید

٧. از توی menu بالا Add an album رو انتخاب کنید

٨. یک عنوان خوب برای آلبوم انتخاب کرده و در قسمته Title بنویسید ... لطفآ سعی کنید که این عنوان منحصر به فرد باشد .... حتی اگه شده به واسطه تاریخش .... بعد روی کلید Create کلیک کنید ...

٩. آلبوم شما آماده عکسهاست اکنون .... روی آلبوم کلیک کنید و وقتی که در داخل آن هستید ... روی menu بالای صفحه ... کلید Add Photo را بزنید .....


 نکته مهم : اگر ابتدا به داخل آلبوم نروید و کلید add photos را بزنید .... عکسها در صفحه اصلی ریخته خواهد شد...


١٠. وقتی که پنجره اضافه کردن عکسها باز شد ... روی دکمه select photos کلیک کرده و عکسها رو از توی کامپوتر خود انتخاب کرده و دکمه Done رو بزنید ....


 نکته دیگر: قبل از اینکه Done را بزنید ,,, میتونید در قسمته TAG ..... تمام کلماتی که این آلبوم در بر میگیرد را بنویسید البته با ویرگول ... این باعث (ها ها ) میشه که اگه بخواهیم seacrh کنیم ,,, بتوانیم عکسها رو زود تر و آسون تر پیدا کنیم,,,,,, 


دیگه از این پیشتر از دسته من بر نمیاد ... بقیش با شما دوستان ... ...


farshid@mirshahi.ca


اینترنت پرسرعت دیزباد بالا راه اندازی شد

«دیزباد وطن ماست»- روز یکشنبه 20 بهمن ماه اینترنت پرسرعت دیزباد که پیشتر ثبت نام برای آن انجام شده بود، راه اندازی شد.

به گزارش «دیزباد وطن ماست» به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی دیزباد، ضمن واگذاری اشتراک اینترنت پرسرعت به 45 نفراز متقاضیان با توجه به انتخاب خودشان، دو نوع مودم تحویل می شود:   1. مودم کابلی رایگان با سرعت 1 مگابایت وحجم دانلود 5 گیگ برای استفاده یکساله به مبلغ 180 هزار تومان 
  2. مودم  بی سیم  رایگان با سرعت 2 مگابایت وحجم دانلود 10 گیگ برای استفاده یکساله به مبلغ 300 هزار تومان

این گزارش می افزاید، این افراد می توانند از روز دوشنبه 21 بهمن به مخابرات دیزباد مراجعه کرده و مودم خود را تحویل بگیرند.

گفتنی است دومین مرحله واگذاری اینترنت زمانی انجام می شود که تعداد تقاضا به یک  پورت (48) برسد.


دریافت کنندگان اینترنت دیزباد در دور اول:


شورای اسلامی                           محمد غلامحسنی داوود               محمد غلامحسنی(ح ب)

جماعت خانه                             نورالدین میرشاهی محمد                       محمد شریف خافی

مسجد                                     خسرو میرشاهی آقاجان                    لیدا میرشاهی

مدرسه                                    علی اکبر گنجعلی رجبعلی               کریم میرشاهی قربانعلی 

شرکت تعاونی                            ماه جبین میرشاهی                             شمس فدایی

علی میرشاهی (ع –م)                 محمد اسماعیل رحمانی                  محمد اسماعیل گنجعلی

عباس حسینی نژاد                      ربابه گنجعلی                                     غلامرضا شایسته فر

علی کردی محمد حسین               معز میرشاهی                            میرزا ابراهیم حسینی نژاد

محسن احتشام                          زین العابدین میرشاهی آقاجان                  حسن کردی

محمود کردی                            محمد کردی محمد اسماعیل                   حمید گشایشی

عباس دیزابادی                          حسین میرشاهی محمد قلی             هادی میرشاهی( م-ک)

حسین عراقی نورالله                     قدرت الله محمودی                              محمد یوسف کردی

حسین محمد خانی                      مهدی خافی                               هادی میرشاهی( م-ق )               

محمد میرشاهی (م ی)                  سیروس کردی                         علیرضا میرشاهی بهرام

رضا گنجعلی                              حسنعلی گنجعلی                        نیازعلی میرشاهی حسن


1 2 3 4 5 ... 13 >>