X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دیزباد وطن ماست

نقش بوستان ناصرخسرو دیزباد در مدیریت توریست ها

«دیزباد وطن ماست»- برج و بوستان پیش تختگاه دیزباد جزء پروژه های بزرگ عمرانی در دیزباد هستند که در دوره چهارم شورای اسلامی در دیزباد افتتاح شدند.

به گزارش دیزباد وطن ماست، اگرچه هنوز این پروژه ها نیاز به تکمیل دارند اما در عین حال همین پروژه ها جاذبه ها و فضاهایی خارج از بافت روستا ایجاد کرده اند که مسافران و گردشگران می توانند با مراجعه به آنها بدون ورود به باغ دیزبادی ها از فضای زیبای دیزباد بهره مند شوند.

از دیزبادی ها پرسیدیم که نقش برج و بوستان در مدیریت توریست ها چه اندازه است و پاسخ زیاد است. در نتیجه باید توجه داشته باشیم که با برنامه ریزی از این پتانسیل بهره مند شویم.


رویکرد مدیریتی به توسعه دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- یک رویکرد صحیح مدیریتی در روند توسعه می تواند تاثیرات بسزایی داشته باشد که در نظر سنجی اخیر از مخاطبان دیزباد وطن ماست این موضوع را به پرسش گذاشته بودیم.

نتیجه البته با توجه به زمان زیادی که از این سوال گذشته بود از نظر کمی قابل توجه نبود اما از نظر کیفی، پاسخ ها به دو رویکرد عمده کثرتگرا و شمول گرا تاکید داشتند و این نشان از درایت بالای مخاطبان دیزباد وطن ماست می باشد.

رویکرد شمول گرا در مدیریت ضمن تاکید بر حضور سایر افراد در تصمیم گیری ها، از نوعی خود تحمیلی زیرپوستی بهره می گیرد اما رویکرد کثرتگرا به اصل شایسته سالاری اعتقاد دارد و بدین وسیله، نظرات همگان در کفه ترازو با نظرات مدیر برابری واقعی دارد و قطعا این رویکرد می تواند تاثیرات معتنابهی در توسعه دیزباد داشته باشد.


مدیریت گردشگری و نقش آن در توسعه دیزباد بالا

«دیزباد وطن ماست»- مدیریت امور گردشگری در سطح ملی از وظایف و مسئولیت های دولت است که خط مشی و سیاست های کلی، وضع مقررات، ترتیبات اداری، منابع مالی و سهم هر یک از بخش های عمومی یا خصوصی توسط دولت مشخص می شود. در برخی از کشورها برنامه ریزی گردشگری در این سطح به صورت نیمه دولتی یا حتی غیر دولتی و خصوصی انجام می گیرد. بدین ترتیب برنامه ریزی و مدیریت گردشگری روستایی وظیفه ی تعداد زیادی از سازمان های بخش دولتی و خصوصی و شوراهای اسلامی روستاهاست که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در گردشگری دخالت دارند.

اثرات گردشگری روستایی بر محیط دیزباد


۱ ) ایجاد اشتغال برای نیروی مازاد کار و ایجاد فعالیت ها برای کار مازاد

۲ ) تنوع اقتصاد دیزباد در کنار دیگر بخش های اقتصادی

۳ ) بالا بردن سطوح درآمدی خانوارهای دیزبادی

۴ ) ایجاد تقاضا برای محصولات کشاورزی، صنایع دستی و دیگر محصولات

۵ ) حفظ آثار باستانی، ابنیه ی تاریخی و جاذبه های طبیعی دیزباد

۶ ) اثرات اجتماعی، فرهنگی گردشگری دیزباد

۷ ) محیط دیزباد و پیرامون فرصت را محقق می کند تا گردشگران در بطن سنتی دیزباد زمانی را به فراغت بگذرانند.