X
تبلیغات
زولا

دیزباد وطن ماست

حضور دکتر پاپلی یزدی در دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- امروز به جرات می توان گفت که روستای دیزباد، روستایی است که رهبران آن می دانند چه می کنند؟ آنها نقشه ای مشخص برای توسعه پایدار دارند و در مسیر خود حرکت می کنند.

به گزارش دیزباد وطن ماست، همین رویکردها در سال های اخیر  باعث شده است که اندیشمندان و اساتید دانشگاه نیز دانشجویان خود را به سمت دیزباد سوق دهند. یکی از این اساتید که نگاهی مثبت نسبت به دیزباد دارد، دکتر پاپلی یزدی، است.

دکتر پاپلی یزدی که به نوحصار دیزباد آمده است، دانشجویان علاقه مند به حوزه روستایی را به سمت دیزباد گسیل می کند. این رویکرد نه به این سبب است که وی رابطه دوستی با دیزباد دارد، بلکه دلیل آن مردمی هستند که در دیزباد می توانند به خوبی به سوالات دانشجویان پاسخ دهند.


مینی سوپر شاه توت دیزباد

«دیزباد وطن ماست»-  توسعه زمانی اتفاق می افتد که مردم گردش مناسب اقتصادی در فضای روستا ایجاد کنند و این یکی از ارکانی است که اگر خوب درک شود اثرات خود را به سرعت در جامعه نمایان می کند.

به گزارش دیزباد وطن ماست، چند سالی است که دیزباد حضور بیشتری از مردم را در تجربه خود ثبت کرده است. حضوری که نیازهایی را متعاقب خود به همراه دارد.

لذا سوپرها یا به قولی سوپرمارکت و خوار و بار فروشی ها رونق بیشتری گرفته اند. گاهی نیز می بینیم که مردم مواد مورد نیاز خود را از شهرها به دیزباد می آورند.

اما به نظر می رسد که حضور این مراکز خرید در دیزباد، باعث رونق اقصادی و گردش پول های خرد در میان دیزبادی ها شده است که با توجه به نیازهای مردم این گردش مالی باعث رونق اقتصادی می شود.

بنابراین توصیه می شود که دیزبادی ها سعی کنند خریدهای خود را در دیزباد انجام دهند تا به این رونق کمک شود. این گردش مالی قطعا به سایر بخش ها رسوخ می کند و نهایتا می تواند دیزباد را فضایی بهتر برای زندگی بسازد.


بقایای مدرسه ناصر خسرو دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- مدرسه ناصر خسرو دیزباد جایگاه علم، برادری، دوستی و اخوت، صلح، یگانگی، تواضع، مهر، سخاوت و گذشت بود. 

این فضا به منظور توسعه و بهبود کیفیت زندگی مردم این منطقه ساخته شد. تا جوانان مستعد این دیار تبدیل به شخصیت هایی برجسته و مفید برای روزگارشان شوند.

مدرسه از بین رفت، اما آنچه ماناست انسان هایی است که در آن تربیت یافته اند و نسلی است که یکی بعد از دیگری با فرهنگی برساخته این مدرسه خواهند آمد و تجلی این مدرسه برای عالمیان خواهند بود. 


عادات بد اجتماعی در دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- عادات بد اجتماعی در روستایی که مهد فرهنگ خراسان لقب گرفته است، می تواند چهره ای ناخوشآیند از دیزباد را به نمایش کشد.

امروز بیشتر از گذشته کشورمان ایران در معرض انواع و اقسام مواد مخدر قرار گرفته است. موادی که به قیمت های نه چندان گران در اختیار مردم قرار دارد و افرادی را به دام خود می کشد و تا از بین رفتن کامل آنها این موضوع ادامه می یابد.

توریستی شدن دیزباد به این موضوع دامن می زند، چراکه بسیاری از افراد فضای بکر دیزباد را به عنوان مکانی برای استعمال موادشان انتخاب می کنند.

یک عزم جدی برای از بین بردن اعتیاد، در قالب نهادهای مردمی (NGO) در دیزباد می تواند مسیر را به گونه ای مطلوب تغییر دهد.

مردم روستا در فضایی کاملا بسته قرار دارند. این یک نکته مثبت است و آن اینکه می توان آنها را کنترل کرد. می توان در  دیزباد شرایط را برای تغییر مساعد کرد. 

اما این موضوع علاوه بر جهد به زیرساخت هایی نیاز دارد. زیرساخت هایی برای تفریحات سالم، گردشگری و حفظ طبیعت که همه می توانند در خدمت هدایت انسان ها قرار گیرند.

قطعا برخورد با جامعه ای که صد در صد از این نظر سالم اند، در ذهن توریست جایگاه متفاوتی را ایجاد می کند.

خوشبختانه آمار اعتیاد در دیزباد نسبت به آمار کشور متفاوت و کمتر است. این امر به دلیل فرهنگ و شرایط مردم دیزباد بوده اما هنوز با مطلوبمان فاصله داریم که امید می رود در جهت توسعه اجتماعی دیزباد اقداماتی در این مسیر صورت گیرد.

نظم فضاهای عمومی دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- در گذشته نظم فضاهای عمومی اهمیت کمی داشت، چراکه اساسا نیازهای مردم حداقلی بودند و در دیزباد نیز وضع به همین شکل بود.

چه اهمیتی دارد که ابزار و مصالح یک ساختمان در جلوی در منزل ریخته باشد؟

چه اهمیتی دارد که نخاله های ساختمانی برای مدت ها یک جا انباشته شوند؟

چه اهمیتی دارد که ذغال های سوخته بعد از چهارشنبه سوری تمیز شوند؟

بنابراین زیبایی و نظم فضاهای عمومی اساسا موضوعی نبود که مورد توجه قرار گیرد.

امروز شرایط به گونه ای دیگر است. وقتی مردم وارد یک فضا می شوند، انتظار دارند که همه چیز منظم باشد. انتظار دارند که زیبایی فضاها مدیریت شده و تحت کنترل باشد.

این امر نیازمند فرهنگ سازی و نظارت مستقیم عناصری است که مدیریت عمومی فضاها را بر عهده دارند. مردم باید بدانند که اگر هر چیزی در فضاهای عمومی قرار گیرد، می تواند اثر مثبت یا منفی بر زیبایی اطراف بگذارد. 

این چیز می تواند یک بنای مدرن در ابتدای روستا باشد، یا یک سری نخاله ساختمانی در کنار جاده.


<< 1 2 3 4 5 ... 265 >>