دیزباد وطن ماست

بارندگی مناسب در آخرین روز بهمن ماه در دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- میزان بارندگی آخرین روز بهمن ماه دیزباد 22 میلی متر بود.

به  گزارش دیزباد وطن ماست، از این میزان بارندگی 19 میلی متر آن به صورت برف و 3 میلی متر به صورت باران بارید.

میزان بارندگی از اول سال زراعی (مهر ماه) تا کنون  نسبت به مدت مشابه  سال 95 و همچنین میانگین بارندگی بیست ساله کمتر بوده است.

گفتنی است میانگین بارندگی سالیانه دیزباد 367 میلی متر می باشد که این امر باعث شده دیزباد جزء نقاط پر باران خراسانبه حساب بیاید. امید است کمبود بارندگی ها در اسفند و بهار سال آینده جبران شود. 


دیزبادی ها هوای بهاری را در مردادماه تجربه کردند

«دیزباد وطن ماست»- غروب روز چهارشنبه  و صبح روز پنجشنبه  6 و 7 مرداد حدود دو ساعت  باران شدید بارید که گرما را از هوا گرفت و دیزبادی ها هوای بهاری را در مردادماه تجربه کردند.

به گزارش دیزباد وطن ماست، به نظر می رسد میزان بارندگی که در برخی لحظات همراه با تگرگ بود به بیش از 20 میلی متر رسید.

بارندگی موجب پاکیزگی و زیبائی برگ درختان شد و به کوه ها  و دره هاچهره دل انگیز بخشید. به نظر می رسد این هوای مطبوع برای چند روز در دیزباد وجود داشته باشد. بنابر نظر دیزبادی ها بارندگی در این فصل از سال و با این شدت و میزان در سی سال اخیر بی سابقه بوده است.

گفتنی است میدان ورزشی غرقاب که چندین روز توسط جوانان برای مسابقات جام نوحصار آماده شده بود پر از آب شد که بلافاصله و در میان باران شدید توسط چند نفر از جوانان آبها از سطح میدان جمع آوری کردند.

هشدار وضعیت بارندگی در دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- وضعیت بارندگی در پائیز دیزباد به شکل بی بدیلی افت کرده است و کارشناسان پیش بینی تابستانی خشک را برای دیزباد می کنند.

دیزباد وطن ماست از همه دیزبادی ها درخواست می کند که برای بارش باران و برف دعا کنند.

خدایا سبزی درختان را به دیزبادمان برگردان. آمین.


اولین برف پاییزی کوهستان دیزباد را سفیدپوش کرد

«دیزباد وطن ماست»- نخستین برف پائیزی کوهستان دیزباد وطن ما را سفید پوش کرد. 

به گزارش دیزباد وطن ماست، به نقل از محمد گنجعلی کارشناس آب منطقه نیشابور بارندگی دیزباد از ساعت 19 شنبه 25 مهر ماه شروع و تا ساعت 5 بامداد روز بعد ادامه یافت.

این گزارش می افزاید میزان بارندگی در منطقه مسکونی دیزباد 15 میلی متر گزارش شده است .

در قله قجغر و ارتفاعات بازه راه  و بازه چپ و سایه خواه برف ریزش و زمین را سفید پوش کرد. بر اساس نظر این کارشناسان کشاورزی با توجه به میزان بارندگی، سردی هوا و ریزش برگ درختان دیگر نیازی به آبیاری اغلب باغات دیزباد نیست.

برخی از باغداران دیزبادی برای مصرف خانواده، در حاشیه باغات خود شلغم می کارند. لذا این گروه از کشاورزان به منظور رشد بیشتر مزارع شلغم و شیرین تر شدن آنها می بایستی یک تا دو مدار دیگر آبیاری را ادامه دهند.


مقایسه بارش های ماه های سال 1392 و 1393 دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- میزان بارندگی دیزباد ازاول مهرتا بیستم بهمن ماه در سال 92 و93 به شرح زیر می باشد.

به گزارش دیزباد وطن ماست، تعداد روزهای یخبندان در بهمن 93 کمتر از بهمن 92 بوده است ودر مجموع تاکنون امسال از سال گذشته گرمتر بوده است:

                                     میزان بارندگی 92 (میلیمتر)                           میزان بارندگی 93 (میلیمتر)

مهر                                           5/8                                                          25 

آبان                                            20                                                          82 

آذر                                             62                                                           29

دی                                            16                                                           57  

بهمن                                           -                                                            40  

جمع                                                                                                         233 


1 2 3 >>