دیزباد وطن ماست

نقشه هوایی روستای دیزباد

در نقشه ای که ملاحظه می فرمایید، نقطه A دیزباد علیا (بالا) و نقطه B دیزباد سفلی (پایین) را نشان می دهد. شما می توانید در این نقشه نقاط مختلف دیزباد را مشاهده کنید.

View Larger Map