دیزباد وطن ماست

مهم: اطلاعیه شماره 3

اطاعیه شماره3 


پیرو جلسه مورخه 24/5/92 مسجد دیزباد علیا که در حضور مردم برگزار گردید ،درنظر است از‍ پاییز سال جاری ،عملیات اجرایی بوستان منصور (پیش تخت گاه) آغاز گردد.


درفازاول، چند صد اصله نهال ازگونه های کاج، سرو، افرا، اقاقیا، زبان گنجشک وتوت و همچنین درختچه های سماق وگل محمدی غرس خواهد شد. درفازهای بعدی، عملیات آب رسانی، ادامه نهال کاری، احداث چندین جایگاه اسکان، الاچیق، دستشویی، مکان ورزشی بچه ها و . . . خواهد بود.


ازعموم علاقه مندان دیزبادی و غیردیزبادی و همچنین کلیه صاحب نظران تقاضا می شود، نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را از طریق سایت های ذیربط یا به هرروش مناسب دیگری به ما منعکس نمایند.


لازم به ذکر است، این بوستان ازمحل کمک های مردمی احداث خواهد شد، لذا از عموم خیرین، نیکوکاران و طرفداران عرصه های طبیعی و عاشقان دیزباد، تقاضا می شود در این طرح بزرگ مارا یاری نمایند. جهت کسب اطلاع بیشتر می توانید از طریق شماره های زیر با اعضای شورا تماس بگیرید.


1- آقای   محمود    کردی             09155128519

2- آقای محمدشریف خافی            09155128517

3- آقای  حسنعلی گنجعلی            09153233422

    

                                                                                        شورای اسلامی دیزباد علیا

                                                                                         29/6/92