دیزباد وطن ماست

اطلاعیه شماره 1 (Expired)

به نام خدا

اطلاعیه شماره 1

31/5/1392

یک شورای پویا، سالم و توانمند، زمانی می تواند به اهداف و برنامه های خود جامه عمل بپوشاند که دهیار شایسته و نظام مندی را انتخاب کند. لذا از کلیه دیزبادی هایی که تمایل دارند، این مسئولیت خطیر را بپذیرند تقاضا می شود در  «سایت ثبت نام متقاضیان دهیاری روستاهای استان خراسان رضوی»  ثبت نام نموده و یک نسخه از پرینت ثبت نام را به شورای منتخب ارائه دهند.

شورای اسلامی دیزباد علیا