دیزباد وطن ماست

اطلاعیه مهم شورای اسلامی دیزباد به گردشگران و توریست های دیزباد

 مهمان و گردشگر محترم:


اگر دوست دارید در گل گشت دیزباد همواره میزبان شما باشیم موارد زیر را رعایت فرمایید:


- از آوردن اسلحه به منطقه حفاظت شده دیزباد اکیداً بپرهیزید.

- از کندن هر نوع گیاه کوهی و به هر میزان خودداری کنید.

- از ریختن زباله و آشغال پرهیز نمایید.

- زباله ها را به نگهبانی تحویل داده و یا با خود به شهرها حمل نمایید.

- از آتش زدن بوته ها، بپرهیزید.

- در جاده اصلی و معابر خاکی به آهستگی برانید.

- از خاموش شدن اجاق خود اطمینان حاصل نمایید.

- بدون اجازه وارد باغ مردم نشوید.

- در تمیز نگه داشتن سرویس های بهداشتی کوشا باشید.

- باقیمانده غذای ظروف را در داخل استخرها و جوی های آب نریزید.


                                                              شورای اسلامی دیزباد بالا